10 tháng đầu năm, Hòa Phát (HPG) cung cấp hơn 385.000 tấn thép chất lượng cao làm tanh lốp ô tô, cáp thép dự ứng lực, cáp thang máy

Hòa Phát là doanh nghiệp Việt Nam duy nhất sản xuất được thép DBIC B500B, loại thép xây dựng làm cốt bê tông cho các siêu công trình. Trong 10 tháng năm 2023, Hòa Phát đã cung cấp hơn 385.000 tấn thép chất lượng cao cho thị trường, trong đó xuất khẩu đóng góp 65%. Hòa Phát đã tăng cường đầu tư và đẩy mạnh sản xuất các loại thép chất lượng cao phục vụ nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu. Hai khu liên hợp của Hòa Phát tại Dung Quất và Hải Dương đã cung ứng hàng loạt các mác chất lượng cao khác nhau. Hòa Phát đã nghiên cứu phát triển các dòng thép chất lượng cao, nhất là các dòng thép kỹ thuật khó, phức tạp như thép cuộn làm tanh lốp ô tô, cáp thang máy, thép thanh vằn đóng cuộn... phục vụ công nghiệp cơ khí, chế tạo. Để đạt được chứng nhận tiêu chuẩn BS4449 của Anh Quốc, quy trình sản xuất các sản phẩm thép DBIC phải thực hiện rất nghiêm ngặt và đáp ứng điều kiện thử mỏi trên 5 triệu chu kỳ.

Thông tin chi tiết: https://cafef.vn/10-thang-dau-nam-hoa-phat-hpg-cung-cap-hon-385000-tan-thep-chat-luong-cao-lam-tanh-lop-o-to-cap-thep-du-ung-luc-cap-thang-may-188231121113216838.chn