10 thị trường xuất khẩu thép lớn nhất của Việt Nam năm 2023 là những thị trường nào?

Việt Nam đã trở lại nhập siêu sau khi nhập siêu sắt thép vào năm 2021. Trong tháng 10/ 2023, xuất khẩu sắt thép của Việt Nam tăng trở lại, đạt 908.142 tấn, kim ngạch đạt 6,95 tỷ USD, tăng 5,% so với tháng 9 và tăng mạnh 71,5% so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu sắt thép các loại của Việt Nam trong tháng 10/ 2023 tăng trở lại, đạt 908.142 tấn, kim ngạch đạt hơn 656,41 triệu USD, tăng 7,5% so với tháng 9/2023 và tăng 51,8% so với cùng kỳ năm 2022. Thị trường EU chiếm 24,1% tỷ trọng về kim ngạch, tăng mạnh 86,2% so với cùng kỳ năm 2022. Thị trường xuất khẩu thép lớn nhất của Việt Nam trong năm 2023 là Ý, Campuchia, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Malaysia, Indonesia, Bỉ, Tây Ban Nha, Đài Loan và Thái Lan.

Thông tin chi tiết: https://congthuong.vn/10-thi-truong-xuat-khau-thep-lon-nhat-cua-viet-nam-nam-2023-la-nhung-thi-truong-nao-286947.html