15/12/2022 phím hàng xanh tím

Phím hàng công khai, mã TTD tim tâm đức - vươn mình gánh cả vờ ni, mục tiêu ce 3 cây, t+ lợi nhuận 30-40% 3 ngày.


Chơi đẹp với ae nha :rofl::rofl::joy::joy:

1 Likes

Ae ko ai múc TTD ngoài tôi à :joy::joy: