15/5/2024 Tăng điểm trong thềm tích luỹ - Sắc xanh lan toả

, , , , , , ,

#VNi 15/5/2024 Tăng điểm nhưng vẫn trong thềm tích luỹ.

:white_check_mark: Thông tin có đầy đủ trong ảnh, ko cần diễn giải. 16/5 Đáo hạn Phái Sinh nên có thể chưa chắc cần đỏ - Tại sao Đáo hạn anh chị cứ nghĩ sẽ đỏ mà không phải Xanh. :gem:Xác suất Xanh - Đỏ luôn 5-5 trong ngày đáo hạn HĐTL anh chị mình nhé.

:gem: Vượt cản kháng cự đỉnh cũ quanh 1256 thành công thì tại thứ 6 cơ cấu quỹ có thể sẽ có các biến số test lại.