2 Cổ phiếu CAO SU Mua dễ tăng trần

,

Phân Tích Cổ Phiếu GVR

1. Tổng Quan Về GVR

 • Tên công ty: Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (GVR)
 • Lĩnh vực hoạt động: Trồng, khai thác và chế biến cao su, sản xuất gỗ và sản phẩm gỗ, kinh doanh bất động sản khu công nghiệp.
 • Quy mô: GVR là một trong những tập đoàn lớn nhất trong ngành cao su ở Việt Nam với diện tích trồng cao su lớn và hệ thống nhà máy chế biến hiện đại.

2. Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Cổ Phiếu GVR

 1. Giá Cao Su:
 • Giá cao su tự nhiên trên thị trường thế giới ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu và lợi nhuận của GVR.
 • Biến động giá cao su có thể do nhiều yếu tố như thời tiết, chính sách thương mại, và cung cầu trên thị trường quốc tế.
 1. Chiến Lược Chuyển Đổi Đất:
 • GVR có một lượng lớn đất trồng cao su, đặc biệt ở các tỉnh như Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, và Bình Phước, với tổng diện tích gần 25,000 ha.
 • Việc chuyển đổi đất từ trồng cao su sang các mục đích khác như khu công nghiệp có thể tăng giá trị đất và tạo nguồn thu nhập mới cho GVR.
 1. Quyết Định Số 227/QĐ-TTg:
 • Quyết định này liên quan đến việc điều chỉnh mục tiêu sử dụng đất tại các tỉnh phía Nam, trong đó có Bình Phước.
 • Ảnh hưởng của quyết định này có thể tạo điều kiện thuận lợi cho GVR trong việc chuyển đổi đất và phát triển các khu công nghiệp.
 1. Tình Hình Tài Chính:
 • Hiệu suất tài chính của GVR trong các năm gần đây, bao gồm doanh thu, lợi nhuận, và nợ.
 • Hiệu quả quản lý chi phí và hiệu suất kinh doanh từ các mảng khác nhau như cao su, gỗ, và bất động sản.

3. Phân Tích Kỹ Thuật

 1. Biểu Đồ Giá:
 • Phân tích biểu đồ giá cổ phiếu GVR để xác định xu hướng dài hạn và ngắn hạn.
 • Xem xét các mức hỗ trợ và kháng cự, cũng như các chỉ số kỹ thuật như RSI, MACD, và SMA.
 1. Khối Lượng Giao Dịch:
 • Khối lượng giao dịch là một yếu tố quan trọng để đánh giá sức mạnh của xu hướng giá.
 • Khối lượng giao dịch tăng mạnh có thể là dấu hiệu của sự quan tâm từ các nhà đầu tư lớn.

4. Đánh Giá Tiềm Năng

 1. Lợi Thế Cạnh Tranh:
 • Quy mô lớn và vị trí địa lý của các đồn điền cao su.
 • Khả năng chuyển đổi đất sang các mục đích có giá trị cao hơn.
 1. Rủi Ro:
 • Biến động giá cao su trên thị trường thế giới.
 • Rủi ro liên quan đến việc thực hiện các dự án chuyển đổi đất và phát triển khu công nghiệp.

Kết Luận


GVR có tiềm năng lớn nhờ vào quy mô đất trồng cao su lớn và khả năng chuyển đổi đất sang mục đích khác.

6 Likes

Tăng cao vaayj mua được không AD

Gía quanh 35 - 36 Bác mua được

1 Likes

image

Nước ngoài mua GVR mạnh