20 doanh nghiệp chốt trả cổ tức, tuần từ ngày 20 đến 24/11

, , , , , , , ,

Danh sách 20 doanh nghiệp chốt trả cổ tức cho cổ đông từ 20 đến 24/ 11 trên các sàn HoSE, HNX và UPCoM đã được công bố. Các doanh nghiệp bao gồm: CTCP Thủy điện Thác Mơ ( TMP ), Tổng công ty Thiết bị Điện Đông Anh - CTCP ( UPCoM ), Tổng công ty Thiết bị Điện Đông Anh - CTCP ( UPCoM ), CTCP Đông Hải Bến Tre ( DHC ), Tổng công ty Cấp nước Cà Mau ( CMW ), CTCP Xuất ăn Hàng không Nội Bài ( NCS ), CTCP Kỹ thuật điện Toàn Cầu ( GLT ), CTCP Đầu tư Xây dựng Lắp máy IDICO ( LMI ), CTCP Tập đoàn PC1 ( PC1 ), CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất

Thông tin chi tiết: https://nhandan.vn/20-doanh-nghiep-chot-tra-co-tuc-tuan-tu-ngay-20-den-2411-post783369.html