26/5/2023- Cổ phiếu dẫn dắt

XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG

VN-INDEX và HNX-INDEX đang ở xu hướng TĂNG.

Tỉ trọng cổ phiếu đề xuất: 67-100%

VN-INDEX vẫn vận động trên MA20 và phản ứng khá tốt khi retest mốc này. Tại thời điểm thị trường rung lắc cần kiểm tra sức khỏe của danh mục cổ phiếu đang nắm giữ. Phân bổ danh mục hợp lí, tránh tình trạng có nhiều mã cổ phiếu cùng nhóm ngành hoặc tính chất trong danh mục. Tập trung vào diễn biến giá cổ phiếu và kiểm tra xem cổ phiếu có vi phạm các nguyên tắc T5-T10-T15 hay không.

TÍN HIỆU NỔI BẬT

- Cổ phiếu tiêu chuẩn IDC vượt đỉnh tháng, từ NỀN TẢNG TÍCH LŨY CHẶT CHẼ, cho tín hiệu điểm mua BIG BUY tại mức giá thực hiện 41.1

- Cổ phiếu HUT vượt đỉnh tháng cho tín hiệu mua SMALLBUY tại mức giá thực hiện 17.7.

- 2 cổ phiếu thượng nguồn dòng dầu khí diễn biến tích cực. PVS đem lại lợi nhuận 15% trong phạm vi T7 tính từ điểm mua trong khi PVD đạt lợi nhuận 15% trong phạm vi T14 tính từ điểm mua đầu tiên vào ngày 8/5. Nhịp điều chỉnh trong phiên 25/5 chỉ khiến PVS chạm tới MA5 trong khi PVD chạm tới MA10 đã quay đầu tăng điểm trở lại.

  • Cổ phiếu NLG từ sau điểm bán ngày 17/5 hiện vận động đã lỏng lẻo khó đánh. Cổ phiếu tiếp tục phá đáy tuần và cho điểm bán khi đóng cửa nằm dưới MA20.


Tác giả: Đậu Thế Vũ
Bản quyền bài viết thuộc Finbox - Cố vấn đầu tư chứng khoán 4.0