3 yếu tố đảm bảo cổ phiếu VIC tăng mạnh trong thời gian tới. Muộn nhất x2 cuối năm

  1. Đã tạo đáy thành công. Tây liên tục gom.
  2. Giá thấp hơn công ty con VHM. VIC là mẹ VHM.
  3. Đặc biệt khi Vinfast chính thức lên sàn thời gian tới thì VIC lên không thể cản.
    VIC siêu cổ cuối năm

Vic quá rẻ. Tây khôn nó mua mạnh nhất hôm nay VIC

Nay tây lại gom mạnh VIC cho mà coi.