30 năm 'chinh chiến' thương trường của bầu Hiển

Doanh nhân Đỗ Quang Hiển đã trải qua 30 năm kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản, ngân hàng và xuất nhập khẩu. Ông đã thành lập công ty TNHH Công nghệ và Thương mại T & T vào năm 2023, với mục tiêu phát triển tầng lớp doanh nhân, cộng đồng doanh nghiệp tư nhân tại Việt Nam. Ông đã nhận được Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ ba vào năm 2023. Bầu Hiển đã làm việc ở Xí nghiệp sửa chữa máy thu hình và chuyển sang Viện nghiên cứu công nghệ quốc gia. Ông đã mở rộng hoạt động kinh doanh của mình sang lĩnh vực lắp ráp xe máy.

Thông tin chi tiết: https://mekongasean.vn/30-nam-chinh-chien-thuong-truong-cua-bau-hien-post31583.html#31583|zone-highlight-6|1

4 Likes