300tr mua cổ phiếu penny nào?

Như tút, ko nhiều nhưng ôm dc đến tết là em rút mua đất.
Xin ace khuyến nghị trên tinh thần chia sẻ có chuyên môn và câu chuyện nhé.