4 chiến lược tối ưu hoá trải nghiệm khách hàng trong ngân hàng

Các tổ chức tài chính cần phải tập trung vào khách hàng nhiều hơn trong các lĩnh vực như trải nghiệm khách hàng, hợp tác với các công ty fintech, tận dụng dữ liệu và phân tích để cung cấp các giải pháp được cá nhân hóa và hợp tác với người tiêu dùng để tăng cường sức khỏe tài chính. Khi khách hàng trở thành cốt lõi của doanh nghiệp, dữ liệu sẽ được thu thập, phân tích và triển khai thường xuyên để có được cái nhìn toàn cảnh 360 độ về khách hàng. Khi các tổ chức tài chính tăng cường tập trung vào khách hàng, các công ty fintech có thể giúp các tổ chức tài chính tạo ra trải nghiệm kỹ thuật số vượt trội cho các giao dịch hàng ngày cũng như nhu cầu giảm chi phí hoạt động.

Thông tin chi tiết: https://cafef.vn/4-chien-luoc-toi-uu-hoa-trai-nghiem-khach-hang-trong-ngan-hang-188240213103425887.chn

3 Likes