4 mã Doanh nghiệp vừa bị HNX đưa vào diện cảnh báo

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa ra các quyết định về việc đưa vào diện bị cảnh báo với 4 mã chứng khoán.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Ảnh: hnx

  1. Cổ phiếu SJM của CTCP Sông Đà 19 bị đưa vào diện cảnh báo kể từ ngày 17/3. Nguyên nhân là do báo cáo tài chính năm bị tổ chức kiểm toán đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ từ 3 năm liên tiếp trở lên.

Trên thị trường chứng khoán, mở cửa phiên giao dịch sáng 17/3, cổ phiếu SJM đang giao dịch quanh mốc 2.900 đồng/cổ phiếu.

  1. Cổ phiếu DPC của CTCP Nhựa Đà Nẵng bị đưa vào diện cảnh báo kể từ ngày 17/3. Nguyên nhân là do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán của tổ chức niêm yết là số âm.

Trên thị trường chứng khoán, mở cửa phiên giao dịch sáng 17/3, cổ phiếu đang giao dịch quanh mốc 15.800 đồng/cổ phiếu.

  1. Cổ phiếu PFL của CTCP Dầu khí Đông Đô 19 bị đưa vào diện cảnh báo kể từ ngày 20/3. Nguyên nhân là do báo cáo tài chính năm bị tổ chức kiểm toán đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ từ 3 năm liên tiếp trở lên.

Trên thị trường chứng khoán, mở cửa phiên giao dịch sáng 17/3, cổ phiếu đang giao dịch quanh mốc 2.800 đồng/cổ phiếu.

  1. Cổ phiếu S72 của CTCP Sông Đà 7.02 bị đưa vào diện cảnh báo kể từ ngày 20/3. Nguyên nhân là do báo cáo tài chính năm bị tổ chức kiểm toán đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ từ 3 năm liên tiếp trở lên.

Trên thị trường chứng khoán, mở cửa phiên giao dịch sáng 17/3, cổ phiếu S72 đang giao dịch quanh mốc 8.100 đồng/cổ phiếu./.

Nguồn