4 rủi ro chính với tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2024

Chủ tịch FiinGroup, ông Nguyễn Quang Thuân, cho biết còn nhiều ẩn số bao gồm địa chính trị toàn cầu, xu hướng lãi suất quốc tế và xác suất suy thoái của các nền kinh tế là đối tác của Việt Nam. Ông cũng đề cập đến 4 rủi ro chính đến kinh tế năm 2024 gồm kinh tế Mỹ và Trung Quốc chưa phục hồi lại mức cũ; thị trường bất động sản đóng băng dài hơn dự kiến; huy động vốn doanh nghiệp vẫn khó khăn và rủi ro đến từ địa chính trị, thực thi chính sách. Ông cũng cho rằng đầu tư tư nhân của doanh nghiệp nội địa dự kiến vẫn khó khăn năm 2024 do triển vọng kinh tế chưa rõ hoặc chưa ở giai đoạn tăng trưởng cao.

Thông tin chi tiết: https://vietnambiz.vn/4-rui-ro-chinh-voi-tang-truong-kinh-te-viet-nam-nam-2024-202311218556427.htm