5/10 phái sinh

5/10 phái sinh

Tâm sự về Quản lý vốn và bức tranh lớn về công việc giao dịch!
Đôi khi, chúng ta làm rất tốt công việc của mình và có những chuỗi thắng liên tiếp, nhưng đôi khi chúng ta cũng thất bại. Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả giao dịch của chúng ta rất đa dạng, cả khách quan lẫn chủ quan. Là một nhà giao dịch, bạn hoàn toàn có thể có một ngày giao dịch tồi tệ, hoặc một tuần tồi tệ. Điều kiện thị trường có thể không tối ưu cho phong cách giao dịch của bạn hoặc phương pháp của bạn cần được tinh chỉnh để phù hợp với thị trường.
Bởi vì hiệu suất của bạn không bao giờ được đảm bảo, nên bạn phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Nhiều nhà giao dịch không thích nghĩ về những giai đoạn khó khăn tiềm ẩn, nhưng bạn cần phải ép buộc bản thân đối mặt những điều bạn không muốn thấy và thực hiện các biện pháp phòng ngừa để tồn tại và thành công trên thị trường. Dưới đây là một số điều về quản lý tiền mà chúng ta cần phải thực hiện, nếu muốn thành công:
Bạn có thể có một chiến lược giao dịch tồi, nhưng nếu bạn quản lý tiền tốt, bạn vẫn có thể kiếm tiền. Nếu bạn quản lý tiền kém, thì chiến lược giao dịch có tốt đến đâu cũng không quan trọng, cuối cùng thì bạn cũng sẽ thua. Bạn phải có một kỹ thuật quản lý tiền thật tốt nếu bạn thực sự muốn giao dịch bằng cách ném phi tiêu vào bảng!
Để quản lý tiền thật tốt, trước hết, bạn phải dựa trên số vốn trong tài khoản của mình. Ngoài ra, hãy xem xét sự biến động của giá và số tiền bạn muốn mạo hiểm vào bất kỳ vị thế nào. Đừng mạo hiểm nhiều hơn một vài phần trăm cho bất kỳ vị thế nào.
Bạn phải xem xét quy mô vốn của mình. Bạn muốn bỏ vào thị trường bao nhiêu phần trăm? Vào thời điểm thuận lợi, bạn có thể mạo hiểm nhiều hơn. Vào thời điểm không thuận lợi, hãy thu bớt tiền mặt và hạn chế vào lệnh hoặc cắt giảm khối lượng. Hãy có một số tiền dự trữ, sẽ có những thời điểm như chiến tranh, dịch bệnh, vì vậy chúng ta cần giữ một khoản dự trữ để bảo vệ”.
Mặc dù mỗi một nhà giao dịch cụ thể có thể chọn cách quản lý tiền khác nhau, nhưng điều quan trọng là bạn nên hạn chế số vốn mà bạn mạo hiểm trong một giao dịch nhất định.

Nhiều nhà giao dịch có thể sử dụng mức giới hạn rủi ro ở mức 1-3%, nhưng không có quy tắc cứng nhắc nào cho con số này. Bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh, nâng nó lên khi bạn cảm thấy thị trường thuận lợi và giảm nó xuống khi điều kiện thị trường thay đổi hoặc chiến lược giao dịch không hiệu quả. Trong bức tranh tổng thể, bạn sẽ có nhiều lợi nhuận hơn nếu làm vậy.

Chúc các bạn thành công!