5 đề xuất cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp đang phục hồi mạnh mẽ sau những sai phạm của các tập đoàn khác, đặc biệt là trong vụ việc Tân Hoàng Minh và hàng loạt sai phạm từ những tập đoàn khác bị phanh phui.
Các tổ chức phát hành, nhà đầu tư bắt đầu thận trọng hơn với hình thức huy động vốn này. Trái phiếu, vốn dĩ là một kênh huy động vốn tốt, khi đó bỗng nhiên trở thành một từ khóa nhạy cảm trong các báo cáo tài chính doanh nghiệp và trong các bản tin kinh tế. Trong tháng 3/ 2023, một số doanh nghiệp bất động sản bắt đầu phát hành thành công trái phiếu.

Thông tin chi tiết: https://mekongasean.vn/5-de-xuat-cho-thi-truong-trai-phieu-doanh-nghiep-post31690.html#31690|zone-highlight-20|0

8 Likes