500 A E có đồng ý cho LIG lên 2X không?

500 A E có đồng ý cho LIG lên 2X ko?

1 Likes

Có gì mà lên đc bác

1 Likes

đồng ý mà chưa lên

5 nhà máy điện gió được UBND tỉnh Quảng Trị ký quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư gồm: LIG Hướng Hoá 1; LIG Hướng Hoá 2; Hướng Linh 7; Hướng Linh 8 và Hoàng Hải.