500k là rẻ rách. Ae bơi hết vào đây cập nhật kiến thức

Thị trường chứng khoán không bao giờ ở trạng thái hợp lý đều đặn mãi mãi, chúng phần lớn nằm ở cực độ quá cao hoặc qua thấp, với sự tập hợp của vô số cổ phiếu bị định giá bất hợp lý, những thứ mà đôi khi chúng nằm ngay trước mắt ta mà ta lại không thấy, âu cũng vì chính thứ tư duy tiêu cực của ta đã che mờ mặt rồi, hoặc do tầm ta chưa đủ để nắm bắt cơ hội.
Vì vậy, sự nghi ngờ lí trí là thói quen tốt trong đầu tư, song tự tiêu cực bi quan dài hạn là kẻ thù của kết quả đầu tư tốt. Nhiệm vụ nhà đầu tư giá trị là chúng ta đi tìm những trường hợp bị định giá thấp hơn so với triển vọng, so với tài sản ẩn, so với tài sản vô hình, bị đè xuống mức tiêu cực quá đáng do ảnh hưởng của chu kỳ hoặc do 1 tin tức xấu trong ngắn hạn. Đó không phải là một công việc dễ dàng, nhưng đó chính là thú vui của những người bị “nghiện” “bới móc” mọi thứ của công ty lên rồi suy luận.
Tất nhiên thời gian đầu sẽ rất khó khăn cho người mới tiếp cận vì chưa quen, nó nhu cục bùi nhùi mà người mới phải tự mình gỡ rối và sắp xếp lại trật tự một cách logic, có hệ thống.
Ngài Buffet cũng từng nói đùa, ông thích ai ai cũng sở hữu tư duy tiêu cực đó để ông có thể kiếm tiền cho dễ. Ông bảo “ chắc chắn bạn sẽ thích chơi cờ với kẻ mà trong đầu hắn luôn tin rằng việc suy nghĩ là vô ích”.
Tóm lại, khi đầu tư chúng ta đừng bỏ qua cơ hợi tuyệt vời ngay trước mắt chỉ vị định kiến cố hữu về doanh nghiệp và sự lười biếng không chịu đào sâu thông tin
Sài Gòn ngày 13/05/2023

1 Likes

Bác còn giữ quan điểm về DIG như trước ko

Tư duy của brocker là mua mua bán bán trong ngắn hạn, và phổ biến cái đó cho nđt.
Cầm nắm cổ đất đc lâu thì chỉ có A7 và đệ tử

1 Likes

mua bán là quan điểm mỗi người bác, như tôi nói ở trên bài viết mấy ý cần thiết cho ndt

1 Likes

nhóm bàn luận
mời ae tham gia