6 điểm sáng của ngành nông nghiệp năm 2023

Năm 2023, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là về thị trường xuất khẩu lâm sản và thủy sản. Tăng trưởng GDP toàn ngành nông lâm ngư nghiệp ước đạt 3,83%, cao nhất trong nhiều năm gần đây. Nông nghiệp tiếp tục khẳng định vị thế quan trọng, là trụ đỡ của nền kinh tế, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô. Năm 2023, sản lượng lúa đạt 43,4 triệu tấn, tăng 1,7% so với năm 2022, sản lượng thịt hơi các loại đạt 7,6 triệu tấn, tăng 3,5%; sản lượng thủy sản 9,3 triệu tấn, tăng 2,9% so với năm trước. Năm vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức thành công nhiều sự kiện lớn mang tầm quốc gia, quốc tế để quảng bá hình ảnh, thương hiệu nông, lâm, thủy sản trong nước, khu vực và quốc tế, thúc đẩy tiêu thụ nông sản.

Thông tin chi tiết: https://vneconomy.vn/6-diem-sang-cua-nganh-nong-nghiep-nam-2023.htm

5 Likes