8/3/2022: Các chỉ số chứng khoán Mỹ sáng rực...hoa hồng!

Các nhóm BBs Mỹ đã buông tay!? Tiền mãi không thể ném qua cửa sổ!? Chưa hẳn đúng, muốn duy trì chỉ số phải có những phiên tháo cống để có tiền và trung hoà lợi ích…

Các chỉ số chính thế giới đã xuống từ 10%-20% so với đỉnh do cuộc chiến 24/2, nhưng VNi mới chỉ xuống gần 2% so với đỉnh, chứng tỏ VNi mạnh nhất thế giới và cho thấy khả năng lên 1800-2500 như nhiều dự báo “đồng thuận” là có căn cứ và khả thi.