93 mã chứng khoán trên HoSE bị cắt margin,

Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) vừa công bố danh sách 93 mã chứng khoán niêm yết trên HoSE không được giao dịch ký quỹ (vay margin) tính đến hết tháng 3/2024.

Các nhà đầu tư theo dõi biến động cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. Ảnh: Hoàng Hải/TTXVN

Đáng chú ý trong số 93 mã này, có những mã chứng khoán thuộc diện:
*Chứng khoán thuộc diện kiểm soát: ABS, APC, CKG, DAG, HNG…
*Chứng khoán thuộc diện đình chỉ giao dịch: : AGM, SJF
*Chứng khoán thuộc diện cảnh báo: ASP, BCE, CIG, DLG, DXV, EVG. FDC, HAG, RDP, VMD…
*Lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 là số âm: SAV, QCG, SBV…
*Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2023 là số âm: FRT, DXS, DTL, DRH, DC4, HAS…
*Công ty nhận được kết luận của cơ quan thuế về việc công ty vi phạm pháp luật thuế: DMC, VNL…
*Một số quỹ đầu tư đại chúng Quỹ đầu tư đại chúng có tối thiểu một tháng có giá trị tài sản ròng (NAV) tính trên một đơn vị chứng chỉ quỹ nhỏ hơn mệnh giá căn cứ trên báo cáo thay đôi giá trị tài sản ròng hàng tháng xét trong 3 tháng liên tiếp: FUEKIV30, FUEMAVND, FUCVREIT, FUEBFVND, FUEDCMID…

Danh sách 93 mã chứng khoán trên HoSE bị cắt margin:

93 mã chứng khoán trên HoSE bị cắt margin. Ảnh: HoSE

93 mã chứng khoán trên HoSE bị cắt margin (2). Ảnh: HoSE

93 mã chứng khoán trên HoSE bị cắt margin (3). Ảnh: HoSE

93 mã chứng khoán trên HoSE bị cắt margin (4). Ảnh: HoSE

93 mã chứng khoán trên HoSE bị cắt margin (5). Ảnh: HoSE

93 mã chứng khoán trên HoSE bị cắt margin (6). Ảnh: HoSE

93 mã chứng khoán trên HoSE bị cắt margin (7). Ảnh: HoSE

93 mã chứng khoán trên HoSE bị cắt margin (8). Ảnh: HoSE