AAA - Trả cổ tức & chia CP 15%

Cụ thể Nhựa An Phát Xanh thực hiện chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 500 đồng. Thời gian thanh toán 28/10/2021.

Ngày 6/9 tới đây, CTCP Nhựa An Phát Xanh (Mã CK: AAA) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện trả cổ tức năm 2020; đồng thời phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, tổng tỷ lệ đạt 15%.

Khuyến nghị: MUA giá 17.05 ngày 09/08/2021
Trạng thái: nắm giữ

Link tải app trực tiếp về điện thoại để nhận thêm khuyến nghị chi tiết:
https://growthinvesting.page.link/app