AAA trước vận hội mới

Lúc KBC 16 chẳng thấy ai phân tích thậm chí bị chê thậm tệ. Ngay cả Stb shb tháng trước chả ai nói. Bây giờ thì phân tích các kiểu nào là tiềm năng nào là cổ tốt.
AAA giờ cũng vậy bị vùi dập tả tơi. Đến một ngày đẹp trời em nó 4x thì câu chuyện sẽ khác.

1 Likes