Aas, APG, ART, WSs.. sẽ vươn mình về đâu?

Chào cccm, có ai cùng đam mê đang ôm các dòng ck penty Aas, APG, ART, WSs…
Em xin mạn phép đánh giá một chút về các mã ấy để cccm xem xét có nên vào không?
1/ Đa số các mã ấy đã x2 về giá
2/ Tính thanh khoản hàng ngày rất lớn
3/ Thị trường pt thì mã CK bao giờ cũng được lợi đầu tiên…
Hiện tại em đánh giá còn mỗi em APG và Aas là tiềm năng trong giai đoạn tới đối với dòng ck penty.

1 Likes

Em cũg đang hóng mấy dòng này :smiley aas thì chạy rồi Apg thì chưa thấy tín hiệu gì

Apg vừa rồi bị tây táng cho. Con này em nghi lái đang gom hàng, đè liên tục, dòng chứng còn mỗi em này tiềm năng mới tăng ít. Khả năng mai sẽ phi mạnh.

Chỉ sợ ART mai gặp kháng cự lớn tại 8.5, nên khả năng lên tiếp phải đợi.

Aas apg nếu nhìn kết quả kinh doanh VFS HAC sẽ thấy giá đang quá xa giá trị rồi :slight_smile:

1 Likes

Cảnh báo moi người con apg là lái lơnj kinh tởm lắm nhé. Không có phân tích nào áp dụng vào nó được hết.

Apg bị đè nhiều rồi, giá đang kịch sàn, giờ không vào thì khi nào nữa, thị trường muốn kéo lên thì tiền phải chảy vào dòng ck và banks

Nhưng đùng có vào con này. Vào con khác đi.

đang dơi ART vè dưới 6.0 làm thêm vòng mới.

Theo cụ giờ vào con nào dòng chứng là hợp lý

Em cũng mới sút đi Art, đang chờ làm vòng mới.

1 Likes