ABB: ABBANK - Điều chỉnh cơ cấu cho mục tiêu chuyển đổi

Nhiệm vụ trọng tâm của ABBANK năm 2022 và định hướng trung hạn đến hết năm 2025 là tiếp tục nâng cao năng lực dịch vụ, phát triển sản phẩm chuyên biệt và tinh thông sản phẩm đại trà.

Ông Nguyễn Mạnh Quân, Quyền Tổng giám đốc ABBANK cho biết, năm 2021, mặc dù chịu tác động tiêu cực từ đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 4, hiệu quả hoạt động của ABBANK vẫn ghi nhận sự phát triển ổn định khi hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh quan trọng… Vậy kế hoạch đặt ra cho năm 2022 của ABBANK ra sao? Báo Đầu tư đã có cuộc trao đổi với ông Quân về vấn đề này.

Phải đối mặt với khó khăn do đại dịch Covid-19 và hy sinh lợi nhuận hỗ trợ khách hàng ảnh hưởng bởi dịch, song kết quả kinh doanh năm qua của ABBANK vẫn đạt mức khả quan. Làm thế nào để Ngân hàng có thể vượt qua và đạt được kết quả tích cực, thưa ông?