ABC cổ phiếu công nghệ cổ tức tiền mặt 200%

ABC có giá trị sổ sách 24.000 đồng

Cổ tức hàng năm 15%

năm 2017 trả cổ tức tận 197%

là công ty công nghệ trả cổ tức cao nhất 3 sàn

hiện đang được các tay to thâu tóm qua lại

Đây là cổ phiếu đang chú ý sau siêu phẩm SBD giá 8 mà mình từng giới thiệu

https://f247.com/t/sbd-sao-bac-dau-eps-3k-gia-7

Doanh thu hàng năm khủng đấy

Cổ tức 2023 được 5%

https://vmgmedia.vn/dai-hoi-dong-co-dong/#38-216-dhdcd-thuong-nien-dai-hoi-dong-co-dong

SBD tôi ăn dc 70% rồi

ABC tối thiểu 50% nhé

ABC từng xưng vương xưng bá, nay đã tái cơ cấu xong

1 Likes

Cổ tức đều và cao

Con cưng VNPT

1 Likes

Có thời điểm ABC trả cổ tức 200% tiền, quá ghê gớm. Cầm 2 năm mà trả tiếp 100% tiền là hòa vốn , giá vốn vê 0 thích nhỉ


Đầu tư phát triển Tài sản cùng Tượng Kỳ invest

Là sao thế bạn

ABC cổ phiếu công nghệ tiên tiến VNPT

ABC theo chân SBD làm siêu sóng công nghệ

FPT chơi với NVIDIA thì ABC chơi với Amazon nhé Anh em