ACB Bứt phá - Mục tiêu 4x

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) đã công bố kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2020 chưa kiểm toán mạnh mẽ - lợi nhuận trước thuế tăng mạnh 27,7% so với năm trước, đạt 9.596 tỷ

Các động lực chính:

  1. NII mở rộng nhờ tăng trưởng tín dụng và NIM;
  2. Lợi nhuận đáng kể từ kinh doanh ngoại hối, chứng khoán đầu tư & kinh doanh banca mạnh mẽ;
  3. Hệ số CIR thấp ở mức 41,9%. ROA và ROE năm 2020 duy trì ở mức cao là 1,9% và 24,3%.
    4, Vào rổ ETF…

Dự báo lợi nhuận trước thuế năm 2021 là 10.838 tỷ (tăng 12,9% so với năm trước).
(1) NHNN đã cấp hạn mức tín dụng ban đầu là 3,5% cho quý I/ 2021, mà ACB sẽ tận dụng hết để tạo nguồn thu lãi cho các quý tiếp theo;
(2) Khoản upfront lớn sẽ được phân bổ bằng nhau trong 15 năm tới, giả định là sẽ phân bổ đồng đều trong khoảng thời gian 5 năm;
(3) Chính sách cổ tức tiền mặt

**

Mục tiêu trước mắt là 4x, Sau đó là 6x…

**

4 Likes

Tài sản có sạch sẽ nhất trong dòng bank.

2 Likes

nhìn giá TCB và VPB thì =>>>> ACB phải 4x.

1 Likes

ACB an toàn hiệu quả

ACB siêu phẩm

Siêu Vol hôm nay, NẾu quay lại lịch sử đều thấy STB và TCB sau khi break vol thì cũng break về giá.

1 Likes

Sắp tới đại hội mà giá tăng từ bây giờ liệu sớm quá không hả các bác :thinking:

CK là sự kỳ vọng, nên giá luôn đi trước. Đợi đến ĐHCĐ ra tin chia lợi cổ tức 40% và kế hoạch LNST 2021 thì giá đã 4x.
LN ACB lọt top 10.q-1613203933687992817725

TPB ko gáy nhỉ

ACB sẽ phân bổ đều 370 triệu USD phí trả trước trong vòng 15 năm hợp tác với Sunlife (bình quân 25 triệu USD/năm).

ACB con ngựa đầu đàn!

1 Likes

Mai sẽ là phiên tăng phi mã

1 Likes