ACB - Câu chuyện còn đó

ĐHCĐ ngày 6/4 thông qua 1 số chỉ tiêu:

 • Kết quả kinh doanh sơ bộ Q1/2020 tăng mạnh: quả kinh doanh sơ bộ với tăng trưởng tín dụng và tiền gửi khách hàng lần lượt đạt 320 nghìn tỷ đồng (+2,7% so với đầu năm) và 352
  nghìn tỷ đồng (-0,3% so với đầu năm). Lợi nhuận trước thuế đạt 3,105 nghìn tỷ
  đồng, +61% so với cùng kỳ. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 0,7% (so với 0,6% tại thời điểm
  cuối năm 2020).
 • Cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 25% cho cả năm 2020 và 2021. Ngân hàng đã
  chốt phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cao hơn so với mức dự kiến công bố
  trước đó trong ĐHCĐ năm 2020 (25% so với 18%). Năm 2022, vốn điều lệ sẽ đạt 33,8 nghìn tỷ đồng sau khi phát hành 675 triệu cổ phiếu.
 • ACB sẽ không thoái vốn khỏi ACBS như kế hoạch trước đó và có thể tìm đối tác chiến lược hoặc/và tiến hành tái cấu trúc công ty
  Góc nhìn kỹ thuật:

  cổ phiếu đã có 5 phiên tích lũy thắc chặt, nền giá hiện tại rất tốt và an toàn nếu mở vị thế mua mới
  Khuyến nghị tham gia quanh 34-34.5, cutloss thủng 33, target 38
  Liên hệ hỗ trợ đầu tư: Ms. Sương 0345 358 959