ACB giúp tiết kiệm thêm 1% chi phí mỗi năm, doanh nghiệp được lợi gì?

Thống kê của DNA Consulting cho thấy 1% là trung bình chi phí ngân hàng trên tổng doanh thu năm của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ( SME/ MSME ).
Gói ACB Không phí được thiết kế để tối đa hóa giá trị kinh doanh và có thể sử dụng để tiếp tục thực hiện các hoạt động như chuỗi đào tạo nâng cao năng lực nội bộ hoặc tạo chương trình thi đua kinh doanh tăng thưởng cho nhân viên, gia tăng sức khỏe tài chính của doanh nghiệp. Với doanh nghiệp SME, tối ưu hóa chi phí vận hành là một nỗ lực thường xuyên và liên tục để thúc đẩy các chỉ tiêu trong điều kiện giảm thiểu tối đa chi phí có thể.
Quy tắc 1% tiến bộ tuy nhỏ mà không nhỏ. Với 1% tiết kiệm chi phí này, các lãnh đạo doanh nghiệp SME sẽ có thêm "room" cho các hoạt động xây dựng văn hóa, nâng cao chất lượng nhân sự hay chỉ đơn giản là để tái đầu tư vào việc kinh doanh.

Thông tin chi tiết: https://cafef.vn/acb-giup-tiet-kiem-them-1-chi-phi-moi-nam-doanh-nghiep-duoc-loi-gi-188231121080205836.chn