ACB - Phân tích cơ bản + Phân tích kỹ thuật

  • Kết thúc quý I/2021, ACB ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất 2.483 tỷ đồng, tăng trưởng 51,5% so với một năm trước; thu nhập lãi thuần đạt 4.640 tỷ đồng, tăng gần 36%.Tổng nguồn vốn tại ngày 31/3/2021 tăng 5.000 tỷ đồng so với ngày đầu năm, lên mức 449.500 tỷ đồng. Trong đó, vốn chủ sở hữu ghi nhận gần 37.930 tỷ đồng. Cho vay khách hàng 320.755 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 4% so với ngày 1/1. Tỷ lệ nợ xấu cuối kỳ là 0,91%, tương ứng với tổng giá trị nợ nhóm 3 - 5 là 2.954 tỷ đồng - tăng 60% so với đầu năm.

Ảnh chụp Màn hình 2021-05-01 lúc 14.04.15

  • Mở rộng cho vay + cải thiện NIM: Tín dụng tăng Quý 1 tăng 18% so với cùng kì, mức cao nhất 10 quý vừa qua, tương đồng với sự cải thiện GDP lên 4,48% (>3,68% Quý 1/2020)- Biên lãi suất NIM (quy đổi cả năm) Quý 1/21 đạt 4,3% .Chi phí vốn thấp hơn nhờ việc cắt giảm lãi suất điều hành và tỷ lệ CASA tăng lên 21,4% cuối Quý1/21 (so với 21%/15,9% vào cuối năm 2020 và Quy 1/20). Trong khi đó, lợi suất tài sản giảm ít hơn mức giảm chi phí vốn, được thúc đẩy bởi tỷ lệ chovay/tiền gửi (LDR) cải thiện lên 83% từ mức 78,5%/79,1% vào cuối năm 2020 và cuối Quy 1/20.

  • Có thông tin Quỹ DC trao tay 2.9tr cp ACB trong tháng 5 này (DC đang sở hữu gần 7,83 triệu cổ phiếu ACB, tương đương 0,362% vốn của ngân hàng. Nếu thoái vốn như đăng ký, Công ty sẽ còn lại gần 4,93 triệu đơn vị, tương đương 0,228%)

*** Về PTKT**

Tích nền tốt trong những phiên vừa qua, đã có dấu hiệu lực cầu vào phiên 29/4. Vùng mua quanh 33-34. Khuyến nghị: Nắm giữ. Target 39-40

=> Tìm hiểu thêm về bài phân tích các cổ phiếu khác, mời anh chị tham gia room hỗ trợ: https://bitly.com.vn/nu0iwp

1 Likes