ADB hỗ trợ Congo giảm phụ thuộc vào nguồn thu từ dầu khí

Ngày 17/11/ 2023, tại Abidjan, Hội đồng quản trị của Nhóm Ngân hàng Phát triển Châu Phi đã phê duyệt khoản vay trị giá 92 triệu euro cho Cộng hòa Congo để thực hiện giai đoạn đầu của Chương trình Hỗ trợ và Đa dạng hóa nền kinh tế. Mục tiêu của chương trình là tăng cường khả năng phục hồi của nền kinh tế Congo, giảm sự phụ thuộc vào ngành dầu mỏ và đảm bảo rằng các yêu cầu cấp thiết về tăng trưởng có thể dung hòa với cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Chương trình sẽ nhấn mạnh đến hiệu quả đầu tư và hiện đại hóa quản trị doanh nghiệp công. Ưu tiên hàng đầu của chương trình là tăng cường kỷ luật ngân sách thông qua việc quản lý hiệu quả và minh bạch các nguồn lực công, đặc biệt là đầu tư công, đồng thời cải thiện khả năng tồn tại của các doanh nghiệp công. Chương trình cũng nhằm mục đích hỗ trợ đa dạng hóa nền kinh tế Congo và tăng cường khả năng cạnh tranh bằng cách cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ cải cách ngành điện và phát triển các ngành sản xuất.

Thông tin chi tiết: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/adb-ho-tro-congo-giam-phu-thuoc-vao-nguon-thu-tu-dau-khi-699677.html