ADS - LNST Q4 x4 cùng kỳ. Siêu cp ngành dệt may, có 1 loạt BĐS và cả KCN

Group Z.alo 2: https://bitly.com.vn/f90fn3 / ****.me/g/mfjgyp281
Group Telegram: Telegram: Join Group Chat

Siêu cp ADS với tảrget 2x
Mảng core

  • Sợi từ Bông, vải, thành phẩm khăn… phục hồi
  • Lợi nhuận Q4 kỷ lục x4 cùng kỳ và biên LN từ BĐS đạt 60%

Biểu đồ giá sợi và giá bông tăng đột biến
China Cotton yarn spot price, China Cotton yarn Daily prices provided by SunSirs, China Commodity Data Group Cotton - Daily Price - Commodity Prices - Price Charts, Data, and News - IndexMundi


Cụm Công Nghiệp An Ninh – DamSan JSC
Cụm CN An Ninh của ADS sẽ mở bán từ cuối 2020
http://thaibinhtv.vn/news/21/58464/…n-tien-hai-se-tao-viec-lam-cho-8-000-lao-dong

ADS đã ra BCTC Q4 với lợi nhuận x4 cùng kỳ, trong đó biên lợi nhuận từ BĐS đạt kỷ lục 60%

1 Likes


ADS ra kế hoạch kinh doanh 2021 kỷ lục về doanh thu và lợi nhuận.
Trong đó đóng góp từ bán 150 căn hộ và cho thuê 8000m2 nhà xưởng
ADS đang đàm phán với các đối tác FDI để cho thuê toàn bộ cụm CN An Ninh, dự thu khoảng 250 tỷ LNST (chưa có trong KH)

Group Telegram: Telegram: Join Group Chat
Group Z.alo 2: https://bitly.com.vn/f90fn3 / ****.me/g/mfjgyp281


Sợi thế kỷ ấy. Nhưng em nghĩ ngành thép cũng ngon lắm ấy. TCM cơ cấu HDQT nên mới khác biệt vậy thôu