Ai đang giữ họ FLC thì vô chia sẽ

Dòng FLC dang phân 2 nhóm. Nhóm đang ôm FLC Ros và nhóm đang ôm Art Amd Hai . đủ các thể loại tâm trạng . nhóm.hưng phấn. Nhóm buồn rầu. Người bán tháo bán sàn.

1 Likes

vừa có amd vừa có ros mà không biết tương lai thế nào!

Minh bán amd mua lại ART

1 Likes