AI đáng sợ hơn mọi người tưởng tượng: Không chỉ nhân viên bình thường, các quản lý tầm trung cũng sắp mất việc

Các công ty cắt giảm việc làm để chi nhiều tiền hơn cho sự hứa hẹn của trí tuệ nhân tạo ( AI ). Trong khi đó, các công ty khác đang cắt giảm việc làm để chi nhiều tiền hơn cho sự hứa hẹn của AI và chịu áp lực phải hoạt động hiệu quả hơn. AI có nguy cơ thay thế vị trí của cả những người có chức vụ cao hơn trong văn phòng các công ty. Các giám đốc điều hành và cố vấn quản lý của các công ty đang báo hiệu rằng AI có thể sớm nâng cao tỷ lệ đảm nhiệm công việc văn phòng lớn hơn nhiều.
AI tổng quát không chỉ tăng tốc các tác vụ thông thường hoặc đưa ra dự đoán bằng cách nhận dạng các mẫu dữ liệu, công nghệ này còn có khả năng tạo ra nội dung và tổng hợp các ý tưởng.

Thông tin chi tiết: https://cafef.vn/ai-dang-so-hon-moi-nguoi-tuong-tuong-khong-chi-nhan-vien-binh-thuong-cac-quan-ly-tam-trung-cung-sap-mat-viec-18824021309011879.chn

3 Likes