Ai sẽ cứu chúng ta? DXG DIG CEO DRH giảm mạnh

, , ,

Anh em giữ kênh trên thấy an toàn không? Thị trường giảm hơn 20đ nhưng nó giảm rất ít hoặc nhiều trường hợp còn tăng ngược lại. Không phải thị trường chỉnh hay không chỉnh, VNI về 1250, 1200 hay về đâu. Mà giai đoạn này quan trọng hàng của anh em là gì?

Những cổ phiếu này giữ nhiều cũng dzậy, không có nhiều hy vọng. Anh em càng giữ lâu thì sẽ càng nhanh bỏ chứng khoán. Lãnh Đạo bán, NĐT lớn bán, Tổ Chức bán. Giờ anh em chúng ta nắm hết cổ phiếu rồi. Còn lợi nhuận thì từ mảng Kinh Doanh Chứng Khoán (có nghĩa là họ lấy tiền của chúng ta đầu tư đi đánh bạc).

Nắm hết thì sao? Những người nhỏ lẻ như anh em ta thấy rẻ muốn mua đã mua full hàng và thậm chí full margin rồi. Giờ anh em ta cũng hết lực rồi. Nhiều tay không kiên định được hoặc bị vợ hăm đuổi khỏi nhà bán ra thì liệu ai cứu anh em ta đây? Không ai cả anh em ah.

1 Likes

Tôi là sắp về váng lợn rồi bác ạ

còn có người mua là vẫn nhân đạo lắm

Thật sự là blđ và mấy ông to bán hết rồi. Thật.

bds khó khăn rồi

Tự mình cứ lấy mình chứ còn trông chờ ai vào giờ này bds sóng cuối năm vậy các bác vẫn cố chịu đựng đến cuối năm à phải làm gì đi chứ