Ai sẽ là người kiên trì trên TT tài chính đây

Có thể giảm điểm là nhất thời, và cũng không giảm mãi mãi, giá đã quá rẻ so với hiện tại mọi thứ đều đã giảm quá nhiều, cơ hội nhặt hàng đã mở ra, mọi người đồng tâm hiệp lực chung tay để TT khỏi rơi điểm, tạm gác lại chuyện bán tháo qua một bên, thay vào đó bằng cách gom hàng để đáp ứng lực cung, mọi thứ sẽ trở lại trạng thái ban đầu nếu chúng ta không sợ hãi