AMD - Ngọc trong đá còn sót lại ở Thanh Hoá!

Các em ở Thanh hoá phi tốc váy rồi, toàn 1x-2x trở lên,
Khoáng sản cũng phi hết rồi
Giờ đến các em penny cũng tốc váy

Bao giờ em ngọc trong đá này ra trận nhỉ ? Hihi

1 Likes

Giờ còn mỗi mình chíp nhà Tào Tháo cõn rớt lại tít phía chân trời thôi nhỉ

Bình tĩnh, con gom

1 Likes

Tào Tháo từ dạo covid này luôn đi sau thị trường một đoạn rất là xa bác ơi