AMV chuẩn bị kéo giá nào để phát hành CP

AMV chuẩn bị tăng vốn để đầu tư vào các phòng khám. Theo các bạn thì giá nào mới hấp dẫn.

1 Likes

SRA cũng vậy

vượt 12.0 nhé thì dòng tiền sẽ vào. vượt được đỉnh cũ 2018 là 16 thì xác định 2x trở lên.

Cty nghìn tỉ mà còn nhiều tiềm năng phát triển. quan trọng là tầm nhìn của BLD cty thế nào thôi.

1 Likes