An Phát Holdings (APH) đã bán xong 5 triệu cổ phiếu NHH ở vùng đỉnh 19 tháng

,

Công ty CP Tập đoàn An Phát Holdings đã bán 5 triệu cổ phiếu của Công ty CP Nhựa Hà Nội ( HOSE: NHH ) để tái cơ cấu danh mục đầu tư. Sau giao dịch, An Phát Holdings giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 68,24%. Tổng tỷ lệ sở hữu của APH và cá nhân, tổ chức có liên quan tại Nhựa Hà Nội vẫn còn ghi nhận hơn 49,7 triệu đơn vị, tương ứng 68,24% vốn NHH. Giá cổ phiếu NHH đang ở vùng đỉnh 19 tháng, tăng mạnh trong hai phiên 15 và 16/11. Công ty đã hoàn thành 63,54% kế hoạch doanh thu và 47,75% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Tổng giám đốc mới của Công ty là ông Ngô Văn Thụ, sẽ thúc đẩy mở rộng khách hàng cho Nhựa Hà Nội, đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu.

Thông tin chi tiết: https://kinhtechungkhoan.vn/an-phat-holdings-aph-da-ban-xong-5-trieu-co-phieu-nhh-o-vung-dinh-19-thang-211534.html