Ăn tết xong bán GẤP! BÁN GẤP CỔ BDS, DTC, VLXD, CHỨNG, BANK

Thứ 6 khai trương, anh em nên bán GẤP!!!
:point_right: Bán lô lẻ hoặc lô chẵn, 1 vài cổ đến vài ngàn cổ tùy lực anh em, bán giá ce để lấy lộc đầu năm.
:point_right: Bán để mấy con Nợn Chym bé có ít hàng MUA giá ce lấy lộc :cold_face: vì đã bán sạch trước tết rồi còn mẹ gì đâu :joy:

1 Likes

Chuẩn

4 Likes

Tôi vẫn full hàng, bán có mà dở

Để cầm thử 3 4 năm coi sao kk

Ra tết diễn biến vni sẽ như thế nào bác chủ pic? :grinning:

2 Likes

Để thực hiện các mục tiêu trên, các nhóm giải pháp được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước xây dựng để triển khai thực hiện là gì?

Bà Tạ Thanh Bình: Để thực hiện các mục tiêu trên, giai đoạn 2021-2030, UBCKNN sẽ tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý nhằm kịp thời khắc phục các bất cập trong thực tiễn hoạt động TTCK và đáp ứng yêu cầu phát triển mới, bảo đảm tính toàn diện của khung pháp lý quản lý hoạt động trên TTCK, phù hợp với tình hình trong nước và thông lệ quốc tế; hoàn thiện quy định pháp luật về giám sát, thanh tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán để tăng cường tính răn đe, đảm bảo trật tự, an toàn và minh bạch thị trường.

Tăng cường năng lực quản lý, giám sát của cơ quan quản lý nhằm đảm bảo TTCK vận hành ổn định, trật tự, an toàn và minh bạch, hướng tới áp dụng hệ thống quản lý, giám sát thông minh dựa trên ứng dụng công nghệ số vào các hoạt động lưu trữ, thống kê, phân tích dữ liệu và giám sát TTCK.

Đồng thời, tăng cung hàng hóa cho thị trường và cải thiện chất lượng nguồn cung trên cả thị trường cổ phiếu, thị trường trái phiếu và thị trường chứng khoán phái sinh.

**Ngoài ra, sẽ tiếp tục cải cách hành chính, đơn giản hoá thủ tục đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào TTCK Việt Nam; tăng cường tính minh bạch trong hoạt động thị trường, đẩy mạnh các giải pháp nhằm nâng hạng TTCK từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi.**Để thực hiện các mục tiêu trên, các nhóm giải pháp được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước xây dựng để triển khai thực hiện là gì?

Bà Tạ Thanh Bình: Để thực hiện các mục tiêu trên, giai đoạn 2021-2030, UBCKNN sẽ tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý nhằm kịp thời khắc phục các bất cập trong thực tiễn hoạt động TTCK và đáp ứng yêu cầu phát triển mới, bảo đảm tính toàn diện của khung pháp lý quản lý hoạt động trên TTCK, phù hợp với tình hình trong nước và thông lệ quốc tế; hoàn thiện quy định pháp luật về giám sát, thanh tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán để tăng cường tính răn đe, đảm bảo trật tự, an toàn và minh bạch thị trường.

Tăng cường năng lực quản lý, giám sát của cơ quan quản lý nhằm đảm bảo TTCK vận hành ổn định, trật tự, an toàn và minh bạch, hướng tới áp dụng hệ thống quản lý, giám sát thông minh dựa trên ứng dụng công nghệ số vào các hoạt động lưu trữ, thống kê, phân tích dữ liệu và giám sát TTCK.

Đồng thời, tăng cung hàng hóa cho thị trường và cải thiện chất lượng nguồn cung trên cả thị trường cổ phiếu, thị trường trái phiếu và thị trường chứng khoán phái sinh.

Ngoài ra, sẽ tiếp tục cải cách hành chính, đơn giản hoá thủ tục đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào TTCK Việt Nam; tăng cường tính minh bạch trong hoạt động thị trường, đẩy mạnh các giải pháp nhằm nâng hạng TTCK từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi.

ăn tết nhậu nhiều sao ngáo rựa

Bán hết trước tết giờ có còn hàng đâu mà bán :frowning:

1 Likes