Anh Quyết gọi - anh Tùng trả lời

Đen bác nhểy :slightly_smiling_face::slightly_smiling_face:

1 Likes

ĐEN thôi…
ĐỎ… vẫn thế !!!
:sweat_smile:

2 Likes

Tùng này thao túng giá cp nào hả mn