Áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu, Việt Nam có thể thu được 14.600 tỷ đồng

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Quang Huân và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương đã đồng ý cần ban hành Nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu để giúp Việt Nam thu được thêm 14.600 tỷ đồng tiền thuế.
Tuy nhiên, cần có chính sách ưu đãi khác để thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao. Đại biểu Vũ Tiến Lộc, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội, cho rằng cần đánh giá tác động của Nghị quyết và nghiên cứu các chính sách hỗ trợ, trong đó nhấn mạnh chính sách phụ trợ và công nghiệp hỗ trợ.

Thông tin chi tiết: https://vietnambiz.vn/ap-dung-thue-toi-thieu-toan-cau-viet-nam-co-the-thu-duoc-14600-ty-dong-20231120155448673.htm