Áp lực chất lượng tài sản trong quý cuối năm 2023 và 2024 của các ngân hàng

Các ngân hàng thương mại ghi nhận chất lượng tài sản của các ngân hàng đều có suy giảm trong quý 3/ 2023, trong đó tỷ lệ nợ xấu tiếp tục tăng lên mức cao nhất trong 5 năm trở lại đây. Mặc dù tỷ lệ nợ nhóm 2 giảm nhẹ 0,2%, nhưng chất lượng tài sản của các ngân hàng vẫn đang xấu hơn. Việc tăng cường trích lập dự phòng trong quý 4/ 2023 là cần thiết nhằm ổn định chất lượng tài sản và cải thiện rủi ro trong bối cảnh như hiện nay, nhưng các ngân hàng cũng sẽ phải cân đối để đảm bảo các chỉ yêu đáp ứng yêu cầu của đại hội đồng cổ đông, đặc biệt về lợi nhuận.

Thông tin chi tiết: https://diendandoanhnghiep.vn/ap-luc-chat-luong-tai-san-trong-quy-cuoi-nam-2023-va-2024-cua-cac-ngan-hang-254546.html