Áp lực chốt lãi không lớn, cầm tiền - cầm hàng nên hành động như thế nào?

Nhận định thị trường ngày 5/2
Sideway vol thấp
Áp lực chốt lãi không lớn - TT cân bằng