Áp lực lạm phát năm 2024 không lớn

Các chuyên gia kinh tế dự báo rằng năm 2024, Việt Nam có thể kiểm soát lạm phát thấp hơn mục tiêu đề ra của Quốc hội. Tuy nhiên, áp lực lạm phát được dự báo sẽ không lớn do kinh tế thế giới, đặc biệt là Mỹ và Trung Quốc, được dự báo sẽ tăng trưởng chậm lại. Xuất khẩu của Việt Nam trong năm 2024 cũng sẽ tăng trưởng ở mức vừa phải. Thị trường bất động sản vẫn đang trong giai đoạn khó khăn, khu vực công nghiệp - xây dựng và toàn bộ nền kinh tế cũng sẽ bị ảnh hưởng và tăng trưởng thấp trong năm 2024. Lạm phát trung bình cả năm 2024 được dự báo sẽ ở mức khoảng 3 - 3,5%, là con số thấp hơn mục tiêu mà Quốc hội đề ra là 4 - 4,5%.

Thông tin chi tiết: https://vov.vn/kinh-te/ap-luc-lam-phat-nam-2024-khong-lon-post1076657.vov

4 Likes