Apec - cổ đông ra đảo hay ra đê ở

, ,

Các bác trao đổi về họ Apec

Ra mẹ đến Trường Xa rồi

Mới điều chỉnh có 1 tí sau thời gian tăng nóng mà các bác lo lắng vậy

1 Likes

APEC nội tại tốt mà, chỉ là chỉnh sau mấy tháng tăng nóng thôi. Các bác vào sai thời điểm nên cứ từ từ nhé

1 Likes