Apg

APG đang bị Tây Lông mua gom, Anh Em có thông tin gì không?

Hàng lái lợn tởm lợm. Ko chơi đc với nó đâu

Em nó đang chuẩn bị bán cho công ty nước ngoài với giá cao hơn 35% trá trị! Cuộc họp sắp tới chốt giá mà mình chưa biết công ty korea nào mua lại.

APG chuẩn bị đánh lên để chốt deal bán cho cty nước ngoài, ACE nào đang giữ thì cứ giữ, mua được giá tốt thì mua.

1 Likes

Tây nào mà mua cty này vậy cụ :))