APS DGT có vào thêm được không các bác

Nay thấy 2 mã này trần

1 Likes

APS cẩn trọng. DGT thì ok

em có cầm một ít APS giá 13. Cầm đến cuối năm, kiểu gì cũng có bánh chưng tết