Ba giải pháp giúp giải quyết ‘bộ ba thách thức’ năng lượng ở châu Á

Một nghiên cứu tư vấn của GE Vernova's Gas Power thuộc General Electric của Hoa Kỳ đã nhấn mạnh tầm quan trọng của công nghệ, quan hệ đối tác và sự hỗ trợ của chính phủ để giúp châu Á giải quyết bộ ba thách thức về năng lượng: Tính bền vững, độ tin cậy và khả năng chi trả. Nhu cầu năng lượng châu Á tăng ít nhất 3%/ năm cho đến năm 2030, khi các nền kinh tế trong khu vực tăng tốc và tìm cách thực hiện các cam kết giảm cacbon, người ta ước tính nhu cầu năng lượng sẽ tăng ít nhất 3% mỗi năm cho đến năm 2030 trong bối cảnh châu Á đang trên đà phục hồi và phát triển. Các chuyên gia của GE nhấn mạnh tầm quan trọng của ngành sản xuất điện ở châu Á - nơi thải ra 47% lượng khí thải CO2 của khu vực.

Thông tin chi tiết: https://nangluongvietnam.vn/ba-giai-phap-giup-giai-quyet-bo-ba-thach-thuc-nang-luong-o-chau-a-31793.html