Bà Rịa- Vũng Tàu kỳ vọng logistics trở thành ngành dịch vụ chủ lực

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam, có kế hoạch trở thành trung tâm kinh tế biển quốc gia trong tương lai gần, với cụm cảng biển Cái Mép - Thị Vải là cửa ngõ trung chuyển quốc tế lớn nhất cả nước. Tỉnh đã đầu tư vào cơ sở hạ tầng để phục vụ cho phát triển các ngành kinh tế thế mạnh của địa phương, bao gồm xây dựng Khu thương mại tự do gắn với cảng biển tại khu vực Cái Mép Hạ, Trung tâm Logistics Cái Mép Hạ 1.700 ha tại thị xã Phú Mỹ. Cảng cạn Phú Mỹ là cảng cạn đầu tiên của tỉnh rộng 38 ha, hiện đại nhất Việt Nam hiện nay tại khu vực Cái Mép - Thị Vải.

Thông tin chi tiết: https://bnews.vn/ba-ria-vung-tau-ky-vong-logistics-tro-thanh-nganh-dich-vu-chu-luc/315477.html#:~:text=M%E1%BB%99t%20h%C6%B0%E1%BB%9Bng%20%C4%91i%20r%C3%B5%20n%C3%A9t,l%E1%BB%B1c%20c%E1%BB%A7a%20%C4%91%E1%BB%8Ba%20ph%C6%B0%C6%A1ng%20n%C3%A0y.