Bà Trương Mỹ Lan vận hành hệ thống 'vòi bạch tuộc' Vạn Thịnh Phát ra sao?

Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đã sử dụng hệ sinh thái của mình để chiếm đoạt tiền và chiếm đoạt tiền sử dụng cá nhân của mình. Bà đã chỉ đạo các đối tượng là lãnh đạo chủ chốt tại Ngân hàng SCB và tại hệ sinh thái của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát do bà làm chủ sử dụng hàng nghìn cá nhân, pháp nhân để lập hàng nghìn bộ hồ sơ "khống" đứng tên vay vốn Ngân hàng SCB. Hành vi phạm tội của bà và đồng bọn là nguyên nhân căn bản dẫn đến Ngân hàng SCB hoàn toàn mất thanh khoản, dư nợ tín dụng rất lớn, không còn khả năng thu hồi, vốn chủ sở hữu âm 443.769 tỷ đồng.

Thông tin chi tiết: https://cafef.vn/ba-truong-my-lan-van-hanh-he-thong-voi-bach-tuoc-van-thinh-phat-ra-sao-188231120090433644.chn